CultuurPlus (nieuw)

Flevolands programma voor Cultuureducatie met Kwaliteit
Wil je graag cultuuronderwijs dat 100% aansluit op de ambities van jouw school met als vertrekpunt de identiteit van de leerling? Doe dan mee aan CultuurPlus, het Flevolandse programma voor Cultuureducatie met Kwaliteit. CultuurPlus is flexibel en laagdrempelig en geeft ook jouw school de kans het eigen cultuuronderwijs te verbeteren. Het biedt ruimte om bestaande plannen te versterken en mogelijkheden om nieuwe plannen en ambities te ontwikkelen en uit te voeren.

CultuurPlus is ontwikkeld door FleCk, in samenwerking met Cultuurbedrijf Noordoostpolder, FlevoMeer Bibliotheek Urk, de Meerpaal Dronten, Kubus in Lelystad, De Verbeelding in Zeewolde, Batavialand in Lelystad en BonteHond in Almere.

Van de basis tot verdieping
Met CultuurPlus kun je als school zowel in de basis als in de verdieping aan de slag. Instappen kan in een van de drie tredes:

 • Trede 1
  Kiezen uit aanbod met een keurmerk
  Deze trede biedt scholen laagdrempelig lokaal en provinciaal aanbod. Het keurmerk CultuurPlus geeft aan dat dit aanbod van kwalitatief hoogstaand niveau is en eenvoudig is aan te passen aan de schooleigen context. Via alle activiteiten komen de leerlingen in contact met kunst in de breedste zin van het woord. Dat betekent soms in de klas, en soms op locatie.
 • Trede 2
  Zelf ontwerpen in co-creatie
  In trede 2 kunnen scholen samen met cultuurproducenten cultuureducatieve activiteiten ontwerpen die passen bij de eigen visie en werkwijze. In overleg met een intermediair van Klas@Kunst maakt de school een plan voor een op maat gemaakt traject. De school bepaalt hoever zij wil mee ontwerpen met de cultuurproducent.
 • Trede 3
  Bouwen aan programma en relatie
  Scholen die op een duurzame wijze een eigen cultuurprogramma willen ontwikkelen, gaan in trede 3 een structurele samenwerking aan met een cultuurproducent. De school formuleert zelf waar ze naar toe wil vanuit eigen kwaliteitsdoelen. De school, de intermediair en gekozen samenwerkingspartner(s) maken een gezamenlijk plan, passend bij de onderwijsvisie van de school.

Keuzemenu CultuurPlus
Het aanbod van trede 1 is deels overlappend met het algemene aanbod Klas@Kunst, maar biedt ook veel extra mogelijkheden in de vorm van kunstlessen in de klas en provinciale culturele ontmoetingen. Als basisinvestering doet de school voor trede 1 een minimale inleg van € 9,- per leerling per jaar. De school ontvangt daarvoor € 3,- per leerling extra bestedingsruimte vanuit de provinciale subsidie. In de volgende jaren kan een school doorgroeien naar trap 2 en 3, waarbij de extra bestedingsruimte wordt verhoogd. Klas@Kunst begeleidt de school bij dit proces en het maken van passende keuzes op maat van jouw school.

Bekijk hier het keuzemenu van CultuurPlus. Scholen die instappen in trede 1 van CultuurPlus kunnen een keuze maken uit dit menu, voor minimaal € 12,- per kind (€ 9,- inleg van de school en € 3,- matching).

Inschrijven CultuurPlus
Voor inschrijving voor het keuzemenu van CultuurPlus download je het digitale inschrijfformulier CultuurPlus en mail je de volledig ingevulde PDF naar cultuureducatie@cultuurbedrijfnop.nl of retourneer een papieren versie naar: Klas@Kunst, Harmen Visserplein 2, 8302 BW Emmeloord. De inschrijfformulieren dienen uiterlijk 15 juni 2021 in ons bezit te zijn.

Dit is Cultuurbedrijf
Noordoostpolder