Dans

Basketballers en Cheerleaders

In deze module duik je in The American way of life. Op een dansante manier maak je kennis met de wereld van de basketballers en cheerleaders. Je werkt toe naar een (deels) eigengemaakte choreografie waarin energie en creativiteit centraal staan.

Deze module bestaat uit 3 lessen: een voorbereidende les door de leerkracht op school, een workshop door een vakdocent op school en een verdiepende les door de leerkracht op school. De lessen staan beschreven in een lesbrief, die na aanvraag automatisch wordt toegezonden. Indien gewenst kan de voorbereidende en/of verdiepende les tegen meerprijs ook door een vakdocent gegeven worden.

Kosten module € 75,-.

Docent: nader te bepalen

Dit is Cultuurbedrijf
Noordoostpolder