Dans

Kiekeboe

Welke vormen bestaan er allemaal en wat kan je allemaal doen met die vormen? Een cirkel kan rollen, maar een driehoek dan? En kun je samen een vierkant dansen? Tijdens de Kiekeboe dans ontdek je vormen op een andere manier en laat ze op muziek bewegen. Zo kom je pas echt in vorm!

Deze module bestaat uit 3 lessen: een voorbereidende les door de leerkracht op school, een workshop door een vakdocent op school en een verdiepende les door de leerkracht op school. De lessen staan beschreven in een lesbrief, die na aanvraag automatisch wordt toegezonden. Indien gewenst kan de voorbereidende en/of verdiepende les tegen meerprijs ook door een vakdocent gegeven worden.

Kosten module € 75,-.

Docent: nader te bepalen

Dit is Cultuurbedrijf
Noordoostpolder