Educatie Voortgezet Onderwijs

Studio VMBO

Studio VMBO is een innovatief co-creatie traject waarbij onderwijsvernieuwing centraal staat en meerdere VMBO scholen uit Flevoland een leerlijn kunst en cultuur ontwerpen. Samen met Cultuurbedrijf Noordoostpolder als lokale partner en FleCk (Expertisecentrum Cultuureducatie Flevoland) ontwerpt de school een nieuwe leerlijn voor cultuureducatie. Zo ontwikkelen we nieuwe vormen van educatie waarmee leerlingen op een aansprekende, betekenisvolle manier in contact komen én blijven met hun culturele omgeving. In Studio VMBO combineren we leerervaringen van de docenten met nieuwe ontwerpmethodieken en ontwikkelen we deze door.

Docenten en hun leerlingen krijgen advies en begeleiding bij het ontwerpen van deze leerlijn.

In het nieuwe schooljaar nemen er weer nieuwe scholen deel aan het Studio VMBO-traject! Wil je hier meer over weten of meedoen? Neem dan contact op met Lydia Brouwer-Woort: l.brouwer@cultuurbedrijfnop.nl of kijk op cultuureducatieflevoland.nl.

Deelname is een 2-jarig traject en wordt volledig vergoed.

Docent: nader te bepalen