Erfgoed GroepPO Groep 3-4

Vroeger was hier de zee

In deze module ontdek je dat je leeft op de bodem van de zee. Je bouwt een dijk, maakt samen met de vakdocent muziek een hoorspel over het ontstaan van Flevoland en maakt van klei een monument voor de zee.

Deze module bestaat uit 3 lessen: een voorbereidende les (door de leerkracht op school), een workshop (1 uur door een vakdocent muziek op school) en een verdiepende les (door de leerkracht op school).

 

Bij de modules hoort een lesbrief met aanvullend lesmateriaal, zoals muziek, filmpjes en PowerPoints. De contactpersoon van de school ontvangt 4 weken voor de workshopdatum een herinneringsmail met vermelding van de downloadsite.

 

Kosten module € 80,-.

Docent: nader te bepalen