Gedragscode

Gedragscode Cultuurbedrijf Noordoostpolder

Emmeloord, 14 juni 2022

Beste leerlingen, cursisten, docenten, ouders van leerlingen, medewerkers en vrijwilligers,

De afgelopen periode heeft de media vol gestaan met berichten over seksueel overschrijdend gedrag en machtsmisbruik. Naar aanleiding van deze berichten stellen wij onszelf nu ook extra de vraag of we met elkaar voldoende zorgen en borgen dat er een cultuur is binnen Cultuurbedrijf Noordoostpolder waar iedereen zich veilig voelt om te werken en cursussen of lessen te volgen. Zijn we voldoende alert? We hopen van harte dat dit binnen Cultuurbedrijf Noordoostpolder het geval is en zo wordt ervaren. Echter, deze aanname kunnen en willen we niet zomaar doen; daarom grijpen we dit moment aan om er extra bij stil te staan.

Een veilige plek waar je een les, cursus of workshop kunt volgen is cruciaal. Alle docenten, medewerkers en vrijwilligers hebben een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag). Speciaal voor leerlingen en cursisten heeft Cultuurbedrijf Noordoostpolder een extern vertrouwenspersoon waar elke cursist of leerling terecht kan bij het vermoeden van een misstand op het gebied van fraude, ongewenste intimiteiten en overige schending van een wettelijk voorschrift.

Het centraal meldpunt vertrouwenspersoon kunt u telefonisch bereiken op:

0800 0 204 204

Dit is een initiatief van ArboNed waarmee Cultuurbedrijf Noordoostpolder een overeenkomst heeft.