Klas@Kunst

Kunst is spelen en leren tegelijk!
Samen met Cultuurbedrijf Noordoostpolder kunnen kinderen kunst en cultuur ontdekken en beleven en kennismaken met het centrum voor Amateurkunst en Cultuureducatie, Theater ’t Voorhuys, Museum Schokland en Kunstuitleen Emmeloord. Deze kennismaking met kunst en erfgoed tijdens de schoolloopbaan is belangrijk, juist omdat niet iedereen dit van huis uit meekrijgt. Daarom bieden wij deze basis aan onder schooltijd en de mogelijkheid om daarna in de vrije tijd door te gaan. Laagdrempelig en zo dicht mogelijk bij het kind zelf.

Creativiteit ontwikkelen
Je ontwikkelt je creatief vermogen door te ontdekken hoe iets je raakt, waarom iets bijzonder is en hoe je op een andere manier naar jezelf en je omgeving kunt kijken. Kunst doet ook een beroep op 21e eeuwse vaardigheden als kritisch denken, samenwerken en communiceren. Klas@Kunst biedt hiervoor activiteiten op alle locaties van het Cultuurbedrijf Noordoostpolder, waarbij je leert om je talenten te tonen en al je zintuigen te gebruiken. De activiteiten sluiten aan bij de drie kerndoelen van het leergebied Kunstzinnige Oriëntatie:

– De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om ermee te communiceren.
– De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
– De leerlingen verwerven enige kennis en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Financiering
Voor schooljaar 2019-2020 ontvangt elke school via het schoolbestuur bovenop de lumpsum via de Regeling Prestatiebox € 12,22 per leerling om de samenhang en de kwaliteit van het cultuuronderwijs te verhogen. Daarnaast ontvangt elke school € 3 extra per leerling om te besteden aan museumbezoek.

Het team Klas@Kunst:

Koenie Wind, Annette van Dongen, Monica Sierat, Jessica Jansen en Anneke Broekhuizen.

Dit is Cultuurbedrijf
Noordoostpolder