Klas@Kunst

Kunst en cultuur kun je leren!
Je ontwikkelt je creatief vermogen door te ontdekken hoe iets je raakt, waarom iets bijzonder is en hoe je op een andere manier naar jezelf en je omgeving kunt kijken. Kunst doet ook een beroep op 21e eeuwse vaardigheden als kritisch denken, samenwerken en communiceren.

Werken aan culturele competenties
Klas@Kunst biedt hiervoor activiteiten op alle locaties van Cultuurbedrijf Noordoostpolder, waarbij je leert om je uit te drukken in beelden, taal, muziek, spel en beweging en al je zintuigen hierbij te gebruiken. Vaak zijn de activiteiten goed te verbinden met grotere thema’s en betekenisvolle opdrachten. Je leert ook op eigen werk en dat van anderen te reflecteren. Op een speelse manier krijg je meer kennis en krijg je waardering voor aspecten van cultureel erfgoed. Dit zijn immers de kerndoelen van het leergebied Kunstzinnige Oriëntatie.

Bouwstenen voor cultuureducatie: de school kiest!
Klas@Kunst heeft verschillende bouwstenen ontwikkeld voor muziek, beeldend, media, dans, theater en erfgoed. Leerlingen van groep 1 t/m 8 werken hiermee aan hun culturele competenties. Het nieuwe stimuleringsprogramma CultuurPlus kan hier nog een extra impuls aangeven. Doen en ontdekken staan hierbij centraal. Welke bouwstenen sluiten het best aan bij de schoolvisie? Het team van Klas@Kunst helpt je graag op weg!

Financiering
Via de prestatiebox ontvangt elke school een bekostiging voor duurzame onderwijsverbetering. Van dit bedrag is € 16,37 per leerling geoormerkt voor cultuureducatie. Dit is inclusief de € 3,- per leerling voor museumbezoek. Scholen zijn vrij om meer dan het genoemde bedrag van de prestatiebox te besteden aan cultuureducatie, bijvoorbeeld om leerkrachten te professionaliseren ten aanzien van cultuureducatie of doorgaande leerlijnen te ontwikkelen.

Na 2020-2021 verdwijnt de prestatiebox, maar niet het budget voor cultuureducatie. Dat geld wordt opgenomen in de oorspronkelijke lumpsum. Het ministerie van OCW zal monitoren of scholen dit geld blijven gebruiken voor cultuureducatie. Daarnaast is in de lumpsum een extra bedrag opgenomen vanuit de oorspronkelijke Londogelden. Dit geld kan bijvoorbeeld aan culturele activiteiten of de aanschaf van een methode en materiaal worden besteed. Iedere school ontvangt in het kader hiervan in 2021 € 4,51 per leerling. Via het nieuwe stimuleringsprogramma CultuurPlus is het bovendien mogelijk om gebruik te maken van een extra matchingsbedrag per leerling vanuit provinciale subsidie.

Het team Klas@Kunst:

Annette van Dongen
hoofd educatie
t. 0527 760 608

Monica Sierat
adviseur / coördinator / ontwikkelaar cultuureducatie
t. 0527 760 611

Rachel Onstwedder
Intermediair CultuurPlus
r.onstwedder@cultuurbedrijfnop.nl

Marlot Hendriks
Intermediair CultuurPlus
m.hendriks@cultuurbedrijfnop.nl

Koenie Wind
administratie
t. 0527 760 603

Anneke Broekhuizen
gastvrouw voorstellingen

Dit is Cultuurbedrijf
Noordoostpolder