Klas@Kunst

Kunst en cultuur kun je leren!
Je ontwikkelt je creatief vermogen door te ontdekken hoe iets je raakt, waarom iets bijzonder is en hoe je op een andere manier naar jezelf en je omgeving kunt kijken. Kunst doet ook een beroep op 21e eeuwse vaardigheden als kritisch denken, samenwerken en communiceren.

Werken aan culturele competenties
Klas@Kunst biedt hiervoor activiteiten op alle locaties van Cultuurbedrijf Noordoostpolder, waarbij je leert om je uit te drukken in beelden, taal, muziek, spel en beweging en al je zintuigen hierbij te gebruiken. Vaak zijn de activiteiten goed te verbinden met grotere thema’s en betekenisvolle opdrachten. Je leert ook op eigen werk en dat van anderen te reflecteren. Op een speelse manier krijg je meer kennis en krijg je waardering voor aspecten van cultureel erfgoed. Dit zijn immers de kerndoelen van het leergebied Kunstzinnige Oriëntatie.

Bouwstenen voor cultuureducatie: de school kiest zelf!
Klas@Kunst heeft verschillende bouwstenen ontwikkeld voor muziek, beeldend, media, dans, theater en erfgoed. Leerlingen van groep 1 t/m 8 werken hiermee aan hun culturele competenties. Doen en ontdekken staan hierbij centraal. Welke bouwstenen sluiten het best aan bij de schoolvisie? Het team van Klas@Kunst helpt je graag op weg!

Financiering
Voor schooljaar 2020-2021 ontvangt elke school via het schoolbestuur bovenop de lumpsum via de Regeling Prestatiebox € 15,78 per leerling (incl. € 3,- voor museumbezoek) om de samenhang en de kwaliteit van het cultuuronderwijs te verhogen.

Het team Klas@Kunst:

Annette van Dongen
afdelingshoofd / programmeur cultuureducatie
t. 0527 760 608

Monica Sierat
adviseur / coördinator / ontwikkelaar cultuureducatie
t. 0527 760 611

Koenie Wind
administratie
t. 0527 760 603

Jessica Jansen
ondersteuning

Anneke Broekhuizen
gastvrouw voorstellingen

Dit is Cultuurbedrijf
Noordoostpolder