Algemene voorwaarden Klas@Kunst


Cultuureducatie
Alle scholen voor primair en speciaal onderwijs ontvangen de brochure voor het nieuwe schooljaar 2021-2022 per post (na 25 mei), samen met het inschrijfformulier.

Inschrijving
Voor inschrijving retourneer je een volledig ingevuld inschrijfformulier naar cultuureducatie@cultuurbedrijfnop.nl of naar Klas@Kunst, Harmen Visserplein 2, 8302 BW Emmeloord. De inschrijfformulieren dienen uiterlijk 14 september 2021 in ons bezit te zijn.

Aantal leerlingen
Per workshop kunnen maximaal 25 leerlingen deelnemen. We hanteren dit aantal i.v.m. de capaciteit van de werkruimtes en de kwaliteit van de les. Wanneer de groep groter is wordt er een evenredig aantal workshops ingepland.

Planning
De aanvragen worden behandeld en ingepland op volgorde van binnenkomst. Begin oktober 2021 ontvang je het overzicht (de toekenning) van de inschrijvingen.

Annuleren
Bij calamiteiten wordt bekeken of de lessen ingehaald kunnen worden. Is dit niet het geval dan wordt er in principe geen restitutie verleend. Waar mogelijk wordt een digitaal alternatief aangeboden. Voor boekingen, die zonder vooraf overleg niet worden afgenomen, kan helaas geen inhaalmogelijkheid geboden worden. Besproken plaatsen voor voorstellingen kunnen niet worden geannuleerd.

Dit is Cultuurbedrijf
Noordoostpolder