Inschrijven Klas@Kunst

Voor inschrijving download je het digitale inschrijfformulier en mail je de volledig ingevulde PDF naar cultuureducatie@cultuurbedrijfnop.nl of retourneer een papier versie naar:

Klas@Kunst
Harmen Visserplein 2
8302 BW Emmeloord

De inschrijfformulieren dienen uiterlijk 7 september 2020 in ons bezit te zijn.

Dit is Cultuurbedrijf
Noordoostpolder