di. 08 jun. 2021

Uitslag klanttevredenheidsonderzoek online muzieklessen

In de maanden maart en april van dit jaar hebben wij een klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder onze jaarcursisten muziek. Het doel van dit onderzoek was de mening en wensen ten aanzien van de online muzieklessen tijdens de lockdown in kaart brengen. Graag informeren wij je over de resultaten.

Hoe gaat dat, die online muzieklessen? In bovenstaande video zie je gitaarleerling Vera, die online les krijgt van juf Marlot.

Uit de resultaten blijkt dat de online muzieklessen over het algemeen door de meerderheid van onze cursisten positief worden gewaardeerd: 70,5% geeft ten minste 4 sterren (van de 5). Met name de tevredenheid over de inhoud, lesmethode en de waardering voor de docent scoren heel hoog. 40,2% van de respondenten bestempelt de professionaliteit van de docent als ‘goed’ en 56,8% zelfs als ‘zeer goed’. Ook enthousiasme  (37,1% ‘goed’ en 62,1% ‘zeer goed’) en stimuleren (36,4% ‘goed’ en 58,3% ‘zeer goed’) werden hoog gewaardeerd. Veel lof voor de docenten die zich uitstekend hebben ingezet om de lessen zo waardevol mogelijk te laten zijn.

Toch keek iedereen weer uit naar de fysieke lessen. “Jullie doen prima je best om er in deze tijd wat van te maken, maar er gaat niets boven gewoon naar de les komen en echt persoonlijk contact te hebben.” Het echte contact met de docent werd ontzettend gemist, maar ook het samenspel met andere cursisten. Het blijkt moeilijker om gemotiveerd te blijven en thuis te oefenen, met name bij kinderen. Daarnaast is het resultaat minder, geeft een deel van de respondenten aan. Voor de docent is het moeilijker om op afstand dingen voor te doen en dat vraagt veel tijd van de les. Aan de andere kant is er ook vraag naar behoud van de mogelijkheid voor online lessen, indien noodzakelijk. Met name bij mensen uit de dorpen, die dan de deur niet uithoeven voor de muziekles. “Voor pubers met wisselende schoolroosters, lange fietstijden na school en veel huiswerk is het fijn wanneer ook na de lockdown de mogelijkheid bestaat om de lessen online te volgen wanneer dit eens nodig is.”

Verbeterpunten waar wij aan mogen werken liggen op het gebied van techniek. De docenten hebben verschillende digitale hulpmiddelen gebruikt voor het online lesgeven. De beeld/geluidskwaliteit was niet bij iedereen optimaal. We zullen aandacht besteden aan de technische kant en de mogelijkheden van andere online kanalen verkennen. Maar we beseffen ook dat we hierin ook afhankelijk zijn van de internetsnelheid bij de leerlingen thuis.

We willen graag alle deelnemers bedanken die de tijd hebben genomen om de vragenlijst in te vullen. Jullie feedback is heel waardevol om onze dienstverlening verder te kunnen optimaliseren.

Dit is Cultuurbedrijf
Noordoostpolder