wo. 25 aug. 2021

Veiligheidsmaatregelen

Kunst- en cultuurbeoefening (in groepen) is voor alle leeftijden weer toegestaan en de mondkapjesplicht is grotendeels vervallen. Wel is het belangrijk de anderhalve meter afstand te blijven houden van anderen. Waar de anderhalve meter echt niet kan worden gehandhaafd blijft de mondkapjesplicht gelden.

Quarantainemaatregelen
Mocht een (individuele) les vanwege quarantainemaatregelen van docent of leerling niet door kunnen gaan, dan kan de docent de les online geven. Dit spreken docent en leerling(en) onderling samen af.

Veiligheidsprotocol en richtlijnen:
We vinden het belangrijk om veilig les te geven. We hanteren het protocol van voor de lockdown, dat goedgekeurd is door de gemeente Noordoostpolder. De belangrijkste veiligheidsrichtlijnen zijn:

  • Zonder afspraak geen toegang in het gebouw;
  • Was je handen regelmatig met zeep;
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
  • Houd 1,5 meter afstand, ook van de docent;
  • Pak je instrument uit op de gang, bij de uitpaktafels;
  • Blijf thuis bij griep en verkoudheid;
  • Cultuurbedrijf Noordoostpolder heeft het recht om bezoekers te weigeren.

Het veiligheidsprotocol van Cultuurbedrijf Noordoostpolder kun je hier raadplegen.

Vragen?
Heb je vragen? Stel ze gerust via je docent of info@cultuurbedrijfnop.nl. We doen ons best je zo snel mogelijk te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

Namens RvT, directie, medewerkers en vrijwilligers,

Marcel Jansen
directeur-bestuurder

 

 

Dit is Cultuurbedrijf
Noordoostpolder