Bestuur & Raad van Toezicht

Cultuurbedrijf Noordoostpolder

Cultuurbedrijf Noordoostpolder is sinds 2015 een zelfstandige stichting met een Bestuur en een Raad van Toezicht.

Het Bestuur
Marcel Jansen is directeur/bestuurder van Cultuurbedrijf Noordoostpolder.

De Raad van Toezicht
De leden van de Raad van Toezicht:

  • Dhr. J.H. Sweers, voorzitter
  • Dhr. J. Bos, lid
  • Mevr. L. Withaar, lid
  • Mevr. M.F.M. Rietveld, lid
  • Dhr. M. Smit, lid

Governance Code Cultuur
Het Bestuur en de Raad van Toezicht volgen de Governance Code Cultuur die staat voor goed bestuur, adequaat toezicht en transparante verantwoording in culturele organisaties. Meer informatie over deze Code kun je vinden op bij.cultuur-ondernemen.nl.

Kwaliteitscertificaat CBCT
Cultuurbedrijf Noordoostpolder heeft in 2020 een kwaliteitscertificaat ontvangen van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). De CBCT toetst als onafhankelijke organisatie de kwaliteit van bibliotheek- en cultuurorganisaties. We hebben hiermee de bevestiging gekregen dat de organisatie, functies en diensten op een juiste manier worden uitgevoerd en aan alle kwaliteitsnormen wordt voldaan. Het certificaat is vier jaar geldig.