Bestuur & Raad van Toezicht

Het bestuur van Cultuurbedrijf Noordoostpolder:
Marcel Jansen, directeur/bestuurder

Raad van Toezicht:

  • Dhr. J.H. Sweers, voorzitter
  • Dhr. J. Kempenaar, lid
  • Mevr. A. Weterings, lid
  • Mevr. L. Withaar, lid
  • Mevr. M.F.M. Rietveld, lid

Cultural Governance Code
De Governance Code Cultuur is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector. Cultuurbedrijf Noordoostpolder onderschrijft de Governance Code Cultuur en zorgt ervoor dat haar statuten en reglementen er zoveel mogelijk mee overeenstemmen. Meer informatie over de Cultural Governance Code kun je vinden op bij.cultuur-ondernemen.nl.

Dit is Cultuurbedrijf
Noordoostpolder