Het team

Marcel Jansen 
Directeur-bestuurder

Maurice van Doorn
Manager bedrijfsvoering a.i.

Annette van Dongen
Hoofd educatie

Okke Snieders
Controller a.i.

Koenie Wind
Coördinator administratie
Cultuurbedrijf Noordoostpolder, Kunstuitleen

Annemarie de Boer
Marketing & PR

Rob Bredewout
Projectcoördinator

Monica Sierat
Adviseur & coördinator cultuureducatie (primair onderwijs)

Marlot Hendriks
Adviseur & coördinator cultuureducatie (primair en voortgezet onderwijs)

Rachel Onstwedder
Medewerker educatie en docent beeldend

Jessica Groten
Coördinator afdeling Beeldend

Marie José van den Berg
Coördinator Amateurkunst Eut de Kunst Urk

Nellie Leentjes
Medewerker P&O

Jelna Copinga
Financiële administratie

Jessica Jansen
Cursistenadministratie

Fiona Ekkelenkamp
Cursistenadministratie

Rene Willemsen
Conciërge

Edward Molag
Conciërge

Elly Lubben
Horeca