Het team

Marcel Jansen 
Directeur-bestuurder

Annette van Dongen
Hoofd educatie

Okke Snieders
Interim controller

Koenie Wind
Coördinator administratie
Cultuurbedrijf Noordoostpolder, Kunstuitleen

Annemarie de Boer
Marketing & PR

Rob Bredewout
Projectcoördinator

Monica Sierat
Adviseur & coördinator cultuureducatie (Klas@Kunst)

Marlot Hendriks
Coördinator primair en voortgezet onderwijs

Rachel Onstwedder
Coördinator afdeling Beeldend

Marie José van den Berg
Coördinator Amateurkunst Eut de Kunst Urk

Jolien Klinkhamer
Medewerker P&O

Jelna Copinga
Financiële administratie

Jessica Jansen
Cursistenadministratie

Almas Pieters
Cursistenadministratie

Rene Willemsen
Conciërge

Edward Molag
Conciërge

Elly Lubben
Horeca

Dit is Cultuurbedrijf
Noordoostpolder