Primair onderwijs

Klas@Kunst

Kunst en cultuur kun je leren!
Creatief vermogen ontwikkel je door te ontdekken hoe iets je raakt, waarom iets bijzonder is en hoe je op een andere manier naar jezelf en je omgeving kunt kijken. Kunst doet ook een beroep op 21e eeuwse vaardigheden als kritisch denken, samenwerken en communiceren.

Werken aan culturele competenties
Klas@Kunst biedt activiteiten op alle locaties van Cultuurbedrijf Noordoostpolder, waarbij je leert om je uit te drukken in muziek, beeldend, media, theater en dans en al je zintuigen hierbij te gebruiken. Vaak zijn de activiteiten goed te verbinden met grotere thema’s en vakoverstijgende opdrachten. Je leert ook op eigen werk en dat van anderen te reflecteren en cultureel erfgoed te waarderen. Dit zijn immers de kerndoelen van het leergebied Kunstzinnige Oriëntatie. Leerlingen van groep 1 t/m 8 werken hiermee aan hun culturele competenties. Doen en ontdekken staat hierbij centraal.

Bouwstenen voor cultuureducatie: de school kiest!
Welke bouwstenen sluiten het best aan bij de schoolvisie? Het team van Klas@Kunst helpt je graag op weg met losse workshops/voorstellingen, modules, korte of langere trajecten of het ontwikkelen van een doorgaande leerlijn. Daarnaast kunnen wij ook deskundigheidsbevordering bieden op het gebied van cultuureducatie voor teams en leerkrachten. Heb je specifieke wensen of maatwerkvragen, laat het ons dan weten.

Financiering
Vanuit de Lumpsum ontvangt elke school een bekostiging voor duurzame onderwijsverbetering. Hiervan is € 16,86 (incl. € 3 voor museumbezoek) per leerling bestemd voor cultuureducatie. Daarnaast bevat de Lumpsum ook een bijdrage van € 111,53 per school en € 4,65 per leerling voor culturele vorming, voor culturele activiteiten, de aanschaf van een methode of materiaal of scholing voor het personeel over cultuureducatie.

Scholen zijn vrij om meer te besteden aan cultuureducatie, bijvoorbeeld om leerkrachten te professionaliseren ten aanzien van cultuureducatie of doorgaande leerlijnen te ontwikkelen. NPO gelden die de school ontvangt mogen ook ingezet worden t.b.v. cultuureducatie. Kijk voor een volledig overzicht van landelijke financiële kaders op cultuureducatieflevoland.nl.